4Sync_forPM คุณเป็นผู้จัดการโครงการหรือวางแผนที่จะเป็นในอนาคตใช่หรือไม่? เข้าดูบทความใหม่ในส่วนของ “ข้อดี 4 ประการ” เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หลักของการใช้ 4Sync ในงานของคุณ

 

ความคล่องตัวในการจัดการ

ในฐานะที่เป็นผู้จัดการโครงการ คุณอาจต้องเข้าร่วมการเดินทางทางธุรกิจและการประชุมจำนวนมากนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาภาระงานต่าง ๆ ในสำนักงาน บัญชี 4Sync ขนาด 1 TB ช่วยให้คุณสามารถซิงโครไนซ์การปรับปรุงเอกสารระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดและให้โครงการดำเนินต่อไปแม้ในขณะที่ไม่ได้อยู่ใกล้กับอุปกรณ์

การวางแผน การจัดลำดับความสำคัญและการมอบหมาย

ไม่ว่าคุณจะทำงานกับกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ในฐานะที่เป็นผู้จัดการโครงการ เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถปรับให้สอดคล้องกับทั้งทีมของคุณในการวางแผนโครงการและตารางเวลาในการสื่อสาร จะทำเช่นนั้นได้อย่างไร? จัดเก็บ และแบ่งปันแผนและตารางเวลาใน 4Sync ร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณ และให้มีการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการอัปโหลด/ปรับปรุง คุณอาจเพิ่มข้อความไปยังไฟล์ ในขณะที่ใช้ไฟล์ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนมองเห็นการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคนในทีม และหารือเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องส่งอีเมลหลายฉบับหรือจัดการประชุมแบบพบปะเห็นหน้า

ติดตามกำหนดเวลาส่ง

คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของรุ่นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันอย่างง่ายดายได้โดยตรงในบัญชี 4Sync ที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันในทีมของคุณ ดังนั้นคุณสามารถพัฒนาแผนงานที่ผ่านการปรับปรุง ทำการนำเสนอในรูปแบบตัวอย่าง และ/หรือปล่อยผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ไม่ว่าจะมีกำหนดเวลาส่งที่สั้นเพียงใด

ความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเป็นพิเศษ

ไม่ว่าคุณกำลังจัดการโครงการภายในหน่วยงานหรือโครงการภายนอก เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเก็บข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดให้ปลอดภัย ใช้ตัวเลือก “รหัสผ่านป้องกัน” สำหรับโฟลเดอร์ในบัญชี 4Sync ของคุณที่มีความปลอดภัยสูง คุณสามารถมั่นใจได้ในการป้องกันอย่างเป็นพิเศษสำหรับข้อมูลทั้งหมด