เราย้อนกลับมาดูไฮไลท์ 4Sync ที่น่าประทับใจที่สุดในปี 2016!