ผู้ที่ชนะคือ ‪‎4Sync‬ แจกรางวัลช่วงฤดูร้อน
– Maxim Ritus!

Maxim Ritus จะได้รับฟรี 1 ปี ‪4Sync Premium‬!

Guys, thank you all for taking part!